گندم خبر: دو نفر از کارشناسان پردیس دانشگاهی با اقدامی مبتکرانه، راهکاری مناسب در استفاده بهینه و موثر از فضای کاری خود نموده اند. این کارشناسان در یکی از اتاق های محل کار خود، محیط بسیار زیبایی را ایجاد کرده که می تواند تاثیر بسزایی در روحیه افراد مراجعه کننده و سایر کارکنان داشته باشد. […]

گندم خبر: دو نفر از کارشناسان پردیس دانشگاهی با اقدامی مبتکرانه، راهکاری مناسب در استفاده بهینه و موثر از فضای کاری خود نموده اند. این کارشناسان در یکی از اتاق های محل کار خود، محیط بسیار زیبایی را ایجاد کرده که می تواند تاثیر بسزایی در روحیه افراد مراجعه کننده و سایر کارکنان داشته باشد.

در این روش با تکیه بر استفاده مطلوب از انرژی نور و گرمایش موجود در محل کار این اتاق را جهت پرورش گلهای زینتی به گونه ایی تغییر داده اند که بدون هیچگونه هزینه اضافی نه تنها شرایط محیط کار خود را بسیار زیبا نموده بلکه در آینده ایی نزدیک این واحد می تواند تامین کننده گلهای زینتی سایر واحدهای دانشگاه گردد که مصداق بارزی از اقتصاد مقاومتی باشد.

آنان با کاشت انواع گل و گیاهان فصلی و آپارتمانی در فضای ۱۲ مترمربعی که ظرفیت تولید حداقل هزار گلدان گل را دارد سعی در پرورش و تولید گلهای زینتی کرده اند این اقدام می تواند الگویی مناسب برای دیگر سازمانهای دولتی و خصوصی در کشورباشد که محل کار خود را تبدیل به یک کارگاه کوچک تولیدی با حداقل هزینه کنند.

dsc_0499  dsc_0572 dsc_0506dsc_0476

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه