امام جمعه شهر علی اکبر:وای برجامعه ای که مسئولش ازاتاقش خارج نمی شود,بیاید و ببیند زندگی مردم را و از نزدیک لمس کنید

  • کد خبر : 34562
  • ۰۴ تیر ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۵
امام جمعه شهر علی اکبر:وای برجامعه ای که مسئولش ازاتاقش خارج نمی شود,بیاید و ببیند زندگی مردم را و از نزدیک لمس کنید

گندم پرس: متن خطبه های اول و دوم نماز جمعه به امامت حجت الاسلام اشرفیان امام جمعه معزز شهر علی اکبر به شرح زیر به استحضار شما مخاطبین گرامی می رسانیم. خطبه اول: حجت الاسلام اشرفیان گفت: امام المتقین اقاامیرالمومنین(ع)است که امشب شب ضربت خوردن حضرت هست درتقواوخدامحوری.این کلام حضرت درنهج البلاغه بس که میفرماید:به خداسوگنداگرتمام […]

گندم پرسمتن خطبه های اول و دوم نماز جمعه به امامت حجت الاسلام اشرفیان امام جمعه معزز شهر علی اکبر به شرح زیر به استحضار شما مخاطبین گرامی می رسانیم.

خطبه اول:

حجت الاسلام اشرفیان گفت: امام المتقین اقاامیرالمومنین(ع)است که امشب شب ضربت خوردن حضرت هست درتقواوخدامحوری.این کلام حضرت درنهج البلاغه بس که میفرماید:به خداسوگنداگرتمام جهان رابه من بدهندکه پوست جورابه ناحق ازدهان مورچه ای بگیرم من این کاررا نخواهم کرد.چرا؟چون امیرمومنان همیشه ودرهمه جاخدا راناظربراعمالش می بیند.ولذابه کوچکترین موجودخداهم ظلم نمی کند.

وی گفت: تقوای علی یعنی اینکه امیرالمومنین که شب جزمقدار اندکی نمی خوابیدوبیشترشب رابه عبادت ومناجات مشغول بود.زهدوتقوای علی راحتی سرسخت ترین دشمنانش هم نتوانستندپنهان کنند.اوهمان کسی است که فرمود:از زردوسفیددنیا/برویدغیرمن رافریب بدهیداوهمان کسی است که هیچ مال وارثی ازخودبه جانگذاشت درحالی که تمامی دنیابه جزشام دردست اوبود.امیرالمومنین ازشخصیت های مظلوم وناشناخته دنیاست که بشرهرچه زندگی حضرت رابیشترمطالعه کندبیشتراحساس می کندبه همچین الگویی محتاج است وکاش دنیایک باردیگرعلی راتجربه می کرد.

وی همچنین ادامه داد و گفت: ماچقدرعلی(ع)راشناختیم؟چقدرسیره علوی رادرزندگی مان جاری کردیم:عدالت وحق محوری حضرت یعنی:وقتی می شنودکه فرماندارش ابن عباس نسیه می گیردوازمقامش سوءاستفاده می کندونسیه رابه تاخیرمی اندازد.نامه باعتاب وغضب می نویسد:که من راضی نیستم فرماندارم سوءاستفاده کندونسیه رابه تاخیراندازد.ولذاخیلی هاازاطرافیان حضرت هم این سخت گیری وعدالت رانتوانستندتحمل کنندتاجایی که عقیل برادرحضرت وقتی درخواست سهم بیشترازبیت المال می کندباخشم وغضب حضرت وبااهن داغ مواجه می شود<که وحشت می کندحضرت می فرماید:توازحرارت دنیامی ترسی ایامن نبایدازحرارت واتش جهنم بترسم؟

 

خطبه دوم:

امام جمعه شهر علی اکبر گفت: در روزهای پیش رویعنی ۶تیرماه مصادف است باروزجهانی مبارزه باموادمخدر.یکی ازبزرگترین توطئه هاوسیاست انگلیس برای تضعیف دشمنان ورودموادمخدربه کشورمابودتابااین موادافیونی ریشه واساس خانواده هاویک ملت رانابودکند.تاثیرات مخرب جبران ناپذیری برجسم وروح فردبرجامی گذاردوبزرگترین تبری است که برای ریشه کن کردن خانواده استفاده میشود.

وی افزود: امروز زنگ خطراستعمال موادمخدربرای کودکان ونوجوانان به صدادرامده است.فقربیکاری بیماری انزوای ازمردم وجامعه وبالارفتن امارطلاق ازنتایج مصرف مواداست.ازنگاه اسلام هرچیزی که مضربرای جسم وروح انسان باشدحرام است.

وی همچنین گفت: اما۶تیرمصادف است باسالروزسوءقصدبه مقام معظم رهبری توسط گروهک فرقان که شخصیت های شاخص نظام مثل آیت الله شهیدمطهری شهیدقرنی وشهیدقاضی طباطبایی امام جمعه تبریز را یکی یکی ترورکردندومقام معظم رهبری که دران زمان درشورای دفاع ونماینده مجلس وامام جمعه تهران بودنیزدرلیست ترورقرارداشت.

وی در ادامه گفت: اماغافل ازاینکه اراده خداوندبراین تعلق گرفته تااین بزرگ مردالهی این انقلاب رابه انقلاب جهانی متصل کند.دنیامرهون رهبری این مردالهی ونائب امام زمان(عج)است ولذاهمه دشمنان تلاش براین دارندکه این جایگاه راخدشه داربکنندکه باهوشیاری مردم روزبه روزبه ارادتشان نسبت به این جایگاه بیشترمی شود.

اشرفیان گفت: امیرالمومنین درطول دوران حکومتش زحمات زیادی کشیدند برای فقر زدایی ومبارزه بافساد و رانت خواری و اموال غارت شده رابه بیت المال برگرداندند و مسئولین فاسد راعزل کردندوحتی دراخرین لحظات عمرهنگام شهادت فرمودند: خدا را در مورد یتیمان نکندآنهاگاهی سیروگاهی گرسنه بمانند.

وی افزود: این کلام امیرالمومنین اتمام حجت است برای مسئولین ماکه به دادفقراءبرسید این مسئولیت شماامانت است که به تعبیرامیرالمومنین بایدبه عنوان امانت به ان نگاه کردنه یک طعمه.

وی گفت: آنچه امروز در منطقه ماموج می زندکثرت فقراء و متکدیان است کسانی که برای زنده ماندنشان و نان شبشان حیثیت و ابرو و دین و ایمانشان را کف دست گرفته اند.

وی همچنین گفت: وای برجامعه ای که مسئولش ازاتاقش خارج نمی شود، بیاید و ببیند زندگی مردم را و از نزدیک لمس کنید. چراکسی به فکراینهانیست؟ کسانی که تنها آرزویشان زنده ماندن است .

وی در پایان گفت: آخرین کلام امیرالمومنین(ع) در مورد یتیمان و فقراء بود چطوری میخواهید جواب شرمندگی مردی را بدهیدکه بیمار درخانه افتاده و بادست خالی موقع افطارشرمنده همسر و فرزندانش می شود.مسئولینی که می توانندکاری بکنندبه خاطرخدابیاییددربطن مردم به خداقسم اگرکسی کوتاهی کندفردای قیامت امیرالمومنین یقه اورامی گیردبیاییدچندجوان راسرکارببریداشتغال زایی بکنیدبااین کارهم عزت وکرامت خانواده ای برمی گرددوهم جلوی بسیاری ازمفاسدوآسیب های اجتماعی رامی گیرد.

لینک کوتاه : https://gandomkhabar.ir/?p=34562
  • دیدگاه‌ها برای امام جمعه شهر علی اکبر:وای برجامعه ای که مسئولش ازاتاقش خارج نمی شود,بیاید و ببیند زندگی مردم را و از نزدیک لمس کنید بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.