آرشیو روز: مهر ۱۸, ۱۳۹۶

پروژه سهم خواهی جریان های مختلف اصلاحات باعث شده است هر کدام گزینه ای را برای تصدی استانداری پهناورترین استان کشور به رئیس جمهور معرفی کنند.