به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد     نگر تا که این نامه ی جاودان درفشی بود بر سر بخردان   از آنجا که در هزار سال پیش ازین شاهنامه کتابی بوده که  فرهنگ ایرانی را به جهان ادبیات نمایانده و زبان پارسی را یکصد سال بعد از محمد بن […]

 
 
 
 
IMG-20150819-WA0057
 
 
پیچک پوشیده ای تا درخت صدات کنم 
اینجا
جهان بر پشت گودال های سر مست لبخند می زند
و  
خدا 
بر فراز سپتامبرهای یخ زده بادکنک هوا می کند
تساوی بر قرار است 
انگشتانم به اشاره آلوده اند
و تو هنوز پر در نیاورده ای تا پروازت کنم
سیم های خاردار هنوز همان آدرس های ننوشته اند 
که 
هی
تکرارشان می کنم 
تا فراموشم شوند
آب از سر اقیانوس گذشته است
و من انعکاس لیوان های شکسته را برای تمام آب های جهان خندیده ام 
جهنم هنوز چراغانی است
و جا خالی درختها با تیر چراغ برق پر می شوند 
 
      طیبه گلزایی
 
 
 
IMG-20150820-WA0010
 

خواهش پنجره شب

در فصل زنان ولگرد

پیاله پیاله خون

بر سر سجاده تنفر 

تف می کنم

من طرح,زنی را در قفس بو می کنم

که شانه ھایش

با نردبان مطربان دین

به آغوش فرشته ھا

حراج می شود

من خواھش روحی که در پنجه کرکس

دست و پا می زند

هی بنواز

من نبض نت موسیقی موسی بلوچ

در سکوت بهار تهران ھستم

آنجا که انور 

سبد سبد قافیه

در ریه های بلوچ

با حواس شعر منتشر کرد

سرود و ترمه و تنبور تارتاتاری

و رود و نغمه و نی نامه های چاهانی

و شعر و هالو و لاڈو و رقص سیستانی

و من که پَتّو گنوکوں بلوچ چستانی

 من تخیل روانی پیرزنی

در پیشانی آیینه ای ھستم

که ھر روز زخم می چروکد 

شرارت چشم ھای جادوگر

تازگی ندارد

شیطان از قرن نوح

خواھش خواھش خون

در رگ ھای متلاشی شدہ زمین جاری کردہ بود

من دو تکه لب در سینه انگور نذر کردہ ام

آنگاه که در آغوش تو

به بلوغ برسم.

 

علی اصغر رحماندوست

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه