آخرین اخبار سایت

خبر دستگیری شهردار زابل به همراه تعدادی از معاونین و پرسنلش با دستور مقام قضایی ،در بین مردم پخش شده است و باید دید جنابان حامی شهردار پاسخی برای مردم دارند.

یک جوان ۳۰ ساله با ارسال پیامی از آرزوی خود در شب دامادی اش مبنی بر قطع نشدن برق گفت.

رئیس اداره برق شهرستان زابل با ارسال پیامی علت قطعی مکرر برق در شب گذشته را تشریح کرد.

فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان

فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان گفت: تکیه بر توان داخلی و نگاه انقلابی یک راهکار کلیدی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور است.

خاله بازی

کشور دچار بحران اقتصادی و در این میان وظیفه ادارات تعزیرات حکومتی و صنعت معدن تجارت نسبت به باقی ایام حساس تر است.

مدتی است شهروندان زاهدانی با ارسال تصاویری در نقاط مختلف زاهدان خبر از آسیب زدن به بیت المال و خسارت به مردم با سرقت درب های منحول فاضلاب می دهند.

بهسازی پارک ملت همزمان با جیب پر پول شهرداری در اواخر سال ۹۶ آغاز گردید و کارگرانی که برای پیمانکاران در این پارک ...

افرادی هستند که با حضور خویش و ژست مطالبه گری، در جریان های خودجوش مردمی در پی دوختن کلاه برای خویشند.

یادداشت

روز گذشته شهردار و رئیس شورای شهر به اتفاق تعدادی از خبرنگاران انتخابی و فعالین در سمن ها بازدیدی از پارک چنگلی قدیم و ویرانه جدید ملت انجام دادند.

  1. اخبار زابل
  2. اخبار زهک
  3. اخبار هیرمند
  4. اخبار هامون
  5. اخبار نیمروز
  6. اخبار بنجار