آخرین اخبار سایت

تعدادی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل با ارسال پیامی به مطلب گندم خبر با بیان حقایق تلخی دیگر از اوضاع نابسامان این دانشگاه واکنش نشان دادند.

این روزهها کمی ترددمان به بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل بیشتر شده است،شاهد صحنه هایی از حاصل دست رنج مدیریت مقتدر و پروازی علوم پزشکی زابل می باشیم

با توجه به اوضاع نابسامان کشور دوست و همسایه هم مرز با سیستان, قاچاق نان کاری آسان و کم خطر بحساب می آید.

هرج و مرج ناشی از ناتوانی مدیریتی در علوم پزشکی همچنان ادامه دارد تا جایی که یک پزشک به مردم سیستان جسارت و توهین می کند.

عزل و نصب های شتاب زده مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان راهی برای لاپوشانی ضعف مدیریت و بقا در منصب است.

آیین رونمایی از میدان دانشمند نخبه و علمی کشور زنده یاد دکتر عباسعلی نورا در زابل برگزار شد.

یکی از مخاطبان گندم خبر از به خطر افتادن جان نوزادان بیمار در بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل خبر داد.

مدیریت پوپولیست دانشگاه زابل فرار رو به جلو را ترجیح داد!

بزرگترین مرکز آموزشی شمال سیستان و بلوچستان مدتی است مدیران فشل حکمرانی می کنند.

  1. اخبار زابل
  2. اخبار زهک
  3. اخبار هیرمند
  4. اخبار هامون
  5. اخبار نیمروز
  6. اخبار بنجار