آخرین اخبار سایت
برق

جیره بندی برق در کشور با تغییر ساعت کاری آغاز شد و با قطع برق در شهرها بصورت منطقه ای ادامه یافت.

مجتبی نورا

پارک ملت شهرستان زابل که تغییرات آن از اواخر سال ۹۶ آغاز شده بود و مورد حمایت برخی خواص نیز قرار گرفته بود تبدیل به بیابان شد.

بعد از درج خبر آب شرب روستای شیخ لنگی از توابع شهرستان زهک ۵ ساعت در روز قطع است و ب...

بو, طعم و تلخی آب شرب در شمال استان سیستان و بلوچستان با شروع فصل گرما باری دیگر به اوج خود رسید بطوری که مردم برای استفاده از آب شرب سالم به صف های طولانی ایستاندند.

حرکتی پپولیستی، نمایشی و قابل تحسین از سوی امام جمعه انقلابی و بصیر طبس با تاکید به صرفه جویی و اقدام عملی انجام شد.

غروب روز پنجشنبه در محل تقاطع خیابان بعثت و پرستار زابل یکی از ماموران راهنمایی و رانندگی به وسیله باتون اقدام به ضرب شتم یکی از رانندگان تاکسی نموده است.

عجز و ناتوانی شهرداری با اعمال فشار بر منتقدان خویش در شهرستان زابل

عزیزانی که در زیر اسپیلت ها آرمیده اید فکر نمی کنید این هوا نیاز به صدور فرمان تعطیلی ادارات را داشته باشد؟

  1. اخبار زابل
  2. اخبار زهک
  3. اخبار هیرمند
  4. اخبار هامون
  5. اخبار نیمروز
  6. اخبار بنجار