گندم پرس: دریاچه ی مصنوعی(هامونک) مجتمع فرهنگی تفریحی بقیه الله العظم دانشگاه زابل، از دریچه دوربین سرکار خانم ظفرضامن تقدیم به نگاه های گرم شما همراهان گرامی می کنیم.

گندم پرسدریاچه ی مصنوعی(هامونک) مجتمع فرهنگی تفریحی بقیه الله العظم دانشگاه زابل، از دریچه دوربین سرکار خانم ظفرضامن تقدیم به نگاه های گرم شما همراهان گرامی می کنیم.

IMG_20160421_215254

IMG_20160421_215228

IMG_20160421_215203

IMG_20160421_215137

IMG_20160421_215111

IMG_20160421_215045

IMG_20160421_215019

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه