گندم خبر : دانشگاه زابل در راستای توسعه همکاری علمی،آموزشی اقدام به برگزاری اولین کارگاه دانش افزائی بصورت تخصصی با دبیران آموزش و پرورش نمود. از آنجائیکه برون داد و محصول فرآیند نظام آموزش و پرورش به عنوان ورودی دانشگاه ها تاثیر بسزایی در وضعیت و کیفیت دانشگاه ها و در نتیجه جامعه دارد، تعامل […]

گندم خبر : دانشگاه زابل در راستای توسعه همکاری علمی،آموزشی اقدام به برگزاری اولین کارگاه دانش افزائی بصورت تخصصی با دبیران آموزش و پرورش نمود. از آنجائیکه برون داد و محصول فرآیند نظام آموزش و پرورش به عنوان ورودی دانشگاه ها تاثیر بسزایی در وضعیت و کیفیت دانشگاه ها و در نتیجه جامعه دارد، تعامل و ارتباط بیشتر این دو نهاد موثر در تعلیم و تربیت – در حوزه نظر و اجرا – را می طلبد .

 

در همین راستا پردیس دانشگاهی اقدام به برگزاری کارگاه دانش افزائی به صورت تخصصی در گروه شیمی نمود. در این نشست که با حضور ریاست آموزش و پرورش شهرستان زابل، سرپرست پردیس دانشگاهی و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس برگزار گردید ابتدا در خصوص اهمیت برگزاری چنین کارگاه هایی مطالبی ارایه گردید .سپس سرکار خانم دکتر نظامی مدیر گروه محترم شیمی دانشگاه در حضور بیش از ۴۰ نفر از دبیران و سرگروه های شیمی شهرستان زابل و سایر شهرستان ها در خصوص تدریس فصل اول پایه دهم شیمی دبیرستان به بحث و گفت و گو پرداختند.

به پیوست نمودار نظر سنجی شرکت کنندگان، پیشنهادات و عکسهای مربوط به برگزاری دوره ضمیمه میگردد

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه