گندم پرس: آنچه مشاهده می فرمائید حاصل تنبیه بدنی دانش آموزی در مدرسه ای در شهرستان سراوان می باشد ، تصویر نشان از تفاوت میان افراد دارد , یک معلم شهید می شود و دیگری معلمی فداکار درخاش و یک معلم هم در مدرسه ابتدایی معراج سراوان چنین صحنه ای را خلق کرده است . پس […]

گندم پرس: آنچه مشاهده می فرمائید حاصل تنبیه بدنی دانش آموزی در مدرسه ای در شهرستان سراوان می باشد ، تصویر نشان از تفاوت میان افراد دارد , یک معلم شهید می شود و دیگری معلمی فداکار درخاش و یک معلم هم در مدرسه ابتدایی معراج سراوان چنین صحنه ای را خلق کرده است .

پس از تنبیه بدنی کارمند، توسط مدیرکل محیط زیست اکنون شاهد تنبیه بدنی دانش آموز توسط یک معلم هستیم , هیچ مشخص نیست دراین استان چه خبر است و مسئولین دولت تدبیر و امید چه می کنند. بی شک ا گر با رفتار زشت مدیرکل محیط زیست برخورد مناسب صورت می گرفت دیگر هیچ کس جرات نمی کرد که دانش آموزی را مورد تنبیه بدنی قرار دهد.
موضوع ازاین قرار است که هفته گذشته معلم مدرسه ابتدایی معراج سراوان اقدام به تنبیه بدنی دانش آموز محمودی با کابل کرده است که جای تاسف دارد و حال خانواده این دانش آموز خواستار رسیدگی به این مساله هستند.
این مساله آبروی معلمان استان را که درکارنامه خود شهادت و فدارکاریهایی دارند که نقل تمامی محافل و مجالس می باشد را تحت شعاع قرارداده و باید مسئولین اموزش و پرورش با عامل این جریان برخورد نمایند

IMG_20160418_003331

بنظر می رسد مسئولین آموزش و پرورش استان باید با این مساله برخورد جدی نمایند تا زین پس شاهد چنین صحنه های در جامعه نباشیم.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه