گندم پرس: دولت به مناطق آزاد کشور نگاه محدود کننده داشته و قصد دارد تا از افزایش مناطق آزاد جدید خودداری کند اما ممکن است به دلیل برخی تصمیمات سیاسی منطقه آزاد سیستان تشکیل شود. مدیرکل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کشور گفت: در حال حاضر دولت به مناطق آزاد کشور نگاه محدود کننده دارد […]

گندم پرس: دولت به مناطق آزاد کشور نگاه محدود کننده داشته و قصد دارد تا از افزایش مناطق آزاد جدید خودداری کند اما ممکن است به دلیل برخی تصمیمات سیاسی منطقه آزاد سیستان تشکیل شود.

مدیرکل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کشور گفت: در حال حاضر دولت به مناطق آزاد کشور نگاه محدود کننده دارد و طبق مصوبه هیئت دولت، کمیته ای برای سامان دهی مناطق آزاد کشور تشکیل شده است.«محمود رضا گلشن پژوه» ادامه داد: تاکنون جلساتی میان اداره گمرک مناطق آزاد و گمرک کشور برگزار شده است و بحث هایی در خصوص بستن مناطق آزاد غیرفعال کشور زمزمه می شود.

وی بیان کرد: تعدادی از مناطق آزاد کشور غیرفعال و برخی دیگر نیز به دروازه ورود قاچاق در کشور تبدیل شده است برای همین منظور تصمیم درخصوص محدود کردن مناطق آزاد کشور گرفته شده است و با توجه به تصمیم هیئت دولت در خصوص تعطیلی برخی از مناطق آزاد، بعید به نظر می رسد مجوز منطقه آزاد جدیدی صادر شود اما شاید به دلیل برخی تصمیم های سیاسی مجوز ایجاد منطقه آزاد سیستان صادر شود. وی بیان کرد: هدف تشکیل منطقه آزاد چابهار نیز تسهیل در صادرات و واردات به صورت خیلی خاص بود اما در چند سال اخیر اکثر فعالیت های این منطقه به واردات تبدیل شده است و از سوی دیگر مردم بومی از وجود این منطقه بهره لازم را نمی برند و تقریباً بخش عمده قاچاق کالا از این منطقه صورت می گیرد. وی تصریح کرد: رویکرد دولت به این سو است که دیگر اجازه تشکیل منطقه آزاد جدیدی را ندهد زیرا در بسیاری از مناطق آزاد هیچ فعالیت اقتصادی انجام نمی شود./روزنامه سیستان و بلوچستان

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه