گندم پرس: تا چشم کار می کند خشکی است. گرد و غبار همه جا را فرا گرفته است. هامون آنقدر برای آب فریاد زده که تمام بندش ترک برداشته است. طوفان شن و خاک هم دست بردار نیست. حتی جاده هم به درستی دیده نمی شود.قرارداد بهمن ۱۳۱۷ بین تهران و کابل و واگذاری ۳ هزار […]

ابوطالب ندری/خبرگزاری مهر

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه