به گزارش گندم خبر:یکی از نیروهای قراردادی آموزش و پرورش زابل به خبرنگار ما گفت: کارمندان قراردادی آموزش و پرورش زابل هنوز حقوق مهر و آبان رو دریافت نکرده اند و حقوق ماه قبل هم تا بدین لحظه پرداخت نشده است.     وی گفت: بانک ها حساب ضامن های ما را بخاطر دیر پرداخت […]

به گزارش گندم خبر:یکی از نیروهای قراردادی آموزش و پرورش زابل به خبرنگار ما گفت: کارمندان قراردادی آموزش و پرورش زابل هنوز حقوق مهر و آبان رو دریافت نکرده اند و حقوق ماه قبل هم تا بدین لحظه پرداخت نشده است.

 

 

وی گفت: بانک ها حساب ضامن های ما را بخاطر دیر پرداخت کردن اقساط مسدود کرده اند.

 

 

وی گفت: اگه ما درآمد می داشتیم که استخدام نمی شدیم.

 

 

علی مرادی مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در خصوص پرداخت حقوق نیروهای قراردادی این اداره در زابل به خبرنگار ما گفت: حقوق نیروهای قرار دادی تا بیستم آذر ماه پرداخت خواهد شد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه