دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان از طریق مرکز رشد با آغوش باز از تمامی نخبگان شهرستانی و استانی که صاحب ایده های سودآور در حوزه فرهنگ و اقتصاد می باشند دعوت می کند.   گــنــدم خــبـــر: عدم اعتماد به نفس در زمینه کارآفرینی و نوآوری، عدم اعتماد کافی بین بخش خصوصی و بخش دولتی به […]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان از طریق مرکز رشد با آغوش باز از تمامی نخبگان شهرستانی و استانی که صاحب ایده های سودآور در حوزه فرهنگ و اقتصاد می باشند دعوت می کند.

 

گــنــدم خــبـــر: عدم اعتماد به نفس در زمینه کارآفرینی و نوآوری، عدم اعتماد کافی بین بخش خصوصی و بخش دولتی به علت تشریفات و بروکراسی طولانی ادارات، از جمله ضعف های مهم مسئله اشتغال و کارآفرینی در شهرستان سراوان میباشد. رسالت تک تک مسئولین ادارات و مراکز آموزشی شهرستان سراوان ایجاد فرهنگ کارآفرینی می باشد.

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان از طریق مرکز رشد با آغوش باز از تمامی نخبگان شهرستانی و استانی که صاحب ایده های سودآور در حوزه فرهنگ و اقتصاد می باشند دعوت می کند که با این واحد دانشگاهی همکاری داشته باشند و این واحد دانشگاهی با در اختیار دادن فضای مناسب و حمایت های مالی از این صاحبان ایده حمایت می کند.

 

 

حتی ادارات و سازمانهای مختلف شهرستان می توانند از اساتید دانشگاه جهت انجام قراردادهای تحقیقاتی استفاده کنند.

 

 

کارگاه های کارآفرینی باید بصورت کاربردی برای مردم و دانشجویان و اساتید برگزار شوند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه