شهرداران شهرهای دوست محمد، محمدآباد و شهرعلی اکبر در سمت خود ابقا شدند .   به گزارش گـنــدم خـبــر، سید مصطفی طباطبایی به عنوان شهردار محمد آباد ، علی اکبر اسدی بعنوان شهردار شهرعلی اکبر و مهدی پودینه به عنوان چهارمین شهردار شهر دوست محمد ابقاء و انتخاب شدند .

شهرداران شهرهای دوست محمد، محمدآباد و شهرعلی اکبر در سمت خود ابقا شدند .

 

به گزارش گـنــدم خـبــر، سید مصطفی طباطبایی به عنوان شهردار محمد آباد ، علی اکبر اسدی بعنوان شهردار شهرعلی اکبر و مهدی پودینه به عنوان چهارمین شهردار شهر دوست محمد ابقاء و انتخاب شدند .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه