تعدادی از اهالی ساکن در ارتش ۷ از واریز هزینه آسفالت توسط ساکنین خبر دادند و اظهار داشتند؛ در تاریخ ۲۹\۱\۹۶ مبلغ بیست و پنج میلیون ریال به جهت حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری و همچنین مبلغ چهار میلیون و پانصد و دو هزار تومان هزینه جدول گذاری به حساب شهرداری واریز […]

تعدادی از اهالی ساکن در ارتش ۷ از واریز هزینه آسفالت توسط ساکنین خبر دادند و اظهار داشتند؛ در تاریخ ۲۹\۱\۹۶ مبلغ بیست و پنج میلیون ریال به جهت حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری و همچنین مبلغ چهار میلیون و پانصد و دو هزار تومان هزینه جدول گذاری به حساب شهرداری واریز کرده ایم.

 

 

به گزارش گندم خبر از زابل، این اهالی با پرداخت هزینه ها سعی داشته به وضعیت محل و زندگی خویش سروسامان ظاهری بدهند اما شهرداری در پاسخ به این اقدام مثبت اهالی تاکنون اقدام عملی از خود نشان نداده است .

 

امید داریم شهرداری همانطور که پول دریافت می کند برای رفع کم کاری های خود کمی هم تلاش کند در پاسخ سرعت العمل بیشتری از خود نشان بدهد و لازم است در خصوص وضعیت کوچه ارتش ۷ شفاف سازی لازم را مد نظر قرار دهد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه