شنیده ها حاکی از آن است که قطار عزل و نصب ها در دور جدید در حال استارت خوردن و حرکت است.   گـنــدم خـبــر: در حالی که استان سیستان و بلوچستان خود دارای افراد بومی و لایق جهت تصدی هر پست و مقامی است شنیده میشود قرار است مدیرانی از خارج از استان وارد […]

شنیده ها حاکی از آن است که قطار عزل و نصب ها در دور جدید در حال استارت خوردن و حرکت است.

 

گـنــدم خـبــر: در حالی که استان سیستان و بلوچستان خود دارای افراد بومی و لایق جهت تصدی هر پست و مقامی است شنیده میشود قرار است مدیرانی از خارج از استان وارد شوند.

 

بهانه مدیران ارشد استان هم برای انتصاب غیر بومیان این است که اگر از اهل سنت مدیری منتصب شود باعث ناراحتی تشییع و بلعکس اگر شیعه ای منتصب گردد باعث رنجش برادران اهل سنت خواهد شد.

 

اما سالیان سال است که شیعه و سنی برادر وار بدون هیچ گونه مشکلی در کنار یکدیگر زیسته اند.

 

چه ایرادی دارد اگر افراد بومی لایق بدون در نظر گرفتن مذهب می باشند انتخاب و انتصاب گردندد؟؟؟

 

امید است جناب استاندار از افراد بومی لایق که قطعا کم هم نمی باشند در پست های مسئولیتی استفاده نمایند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه