گـنــدم خـبــر: چندی قبل فضای رسانه ای پر شد از بوق و کرنای برگزاری مراسمی بزرگ باحضور سران طوایف و معتمدین سیستان برای اعلام حمایت از حسن روحانی رییس جمهور وقت و کاندیدای ۱۲دوره ریاست جمهوری.     در نظر اول و از دید عوام مردم خوب جلسه ای عظیم بود،اما وقتی افرادی که قدری […]

گـنــدم خـبــر: چندی قبل فضای رسانه ای پر شد از بوق و کرنای برگزاری مراسمی بزرگ باحضور سران طوایف و معتمدین سیستان برای اعلام حمایت از حسن روحانی رییس جمهور وقت و کاندیدای ۱۲دوره ریاست جمهوری.

 

 

در نظر اول و از دید عوام مردم خوب جلسه ای عظیم بود،اما وقتی افرادی که قدری آشنایی با چهره ی معتمدین و ریش سفیدان سیستان دارند، تصاویر این مراسم رارویت میکردند بجز چند نفری که آنها هم به قول معروف هرجا شام و نهاری سرو شود میروند، باقی سیاهی لشکری از پرسنل اصلاح طلب همیشه در صحنه دانشگاه زابل که نان را مدیون دولت و اصلاح طلب ها هستند، بیش نبودد.

 

 

از همه جالب توجه تر حضور نماینده کم فروغ سیستان است که قبل از شروع تبلیغات انتخابات کلا در دود های تهران محو شده بود و برای یافتنش باید سراغ روزنامه های کثیرالانتشار قسمت نیازمندی ها میرفت ،اما به یکباره باشروع زمان تبلیغات یاد ستمدیدگان حوزه انتخابی خود افتاده است ودم از خدمات دولت میزند.

 

 

جناب دکتر کیخا گویا منافع حزبی از منافع مردم برای شما حائز اهمیت بیشتری است ویا شاید هم منافع شخصی!!؟؟

 

 

چرا باتوجه به عملکرد ضعیف دولت در منطقه باز هم میخواهید با احساساتی نمودن مردم رای آن ها را به نفع خویش جلب نمایید؟؟

 

 

مگر شما که با دولت همسو بودید غیراز استراحت و آرامش به قلب ضعیفتان در یکسال گذشته اقدام دیگری داشته اید، که حال اینگونه خدمات نکرده دولت را فریاد میزنید؟؟

 

 

 مانگران سلامتیتان هستیم نکند دوباره خدای نکرده قلبتان آزرده نشود و باز بروید تا سه سال دیگر ناپدید شوید.

 

 

برگزاری از این دست همایش ها و سیاه نمایی بعد آن نشانگر یک چیز است،آن هم احساس نگرانی شدید از شکست ، که به هر شیوه ای سعی در جلب و کسب آرای مردم را دارند.

 

 

نگرانی که پای نماینده محتاط زابل را به صحنه کشانده و دولتمردان را در سیستان وبلوچستان نگران وشتاب زده نموده است.

 

 

حواسشان نیست که مردم میبینند و آگاه هستند که چگونه از کیسه بیت المال برای آینده بهتر خویش و حفظ پست ها هزینه می شود.

 

 

کاش برخی از مدیرانی که به قول پیر زابلی: ((سرشون لخت کردن)) برای تبلیغات کمی هم حواسشان به فضای خفقان و نگران کننده سیستم ضعیف، کاریشان باشد، این صندلی روزی به امانت به سپرده شده و قطعا روزی هم دیگری برآن تکیه خواهد، پس بکوشید تا نامی نیک و ماندگار از خویش برجای گذارید.

 

 

توجه داشته باشید که بیت المال برای خانه پدری من،ما و یا شما نیست،بکوشید که آینده شرمنده مردم نشوید و بدانید که باید در درگاه خداوند منان پاسخگوی عملکرد خود باشید.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه