گـنــدم خـبــر: کاریکاتوریست جوان گندم خبر این بار به سراغ نماینده ای رفته است که آرامش و آسایش پایتخت را انتخاب کرده و مدتی است هیچ خبری از حضورش در سیستان به گوش نمی رسد.   نماینده زابل جان، دکتر کیخا جان ساکن شهر تهران، دکتر کیخا جان   گاهی بیا به زابل، دکتر کیخا […]

گـنــدم خـبــر: کاریکاتوریست جوان گندم خبر این بار به سراغ نماینده ای رفته است که آرامش و آسایش پایتخت را انتخاب کرده و مدتی است هیچ خبری از حضورش در سیستان به گوش نمی رسد.

 

نماینده زابل جان، دکتر کیخا جان
ساکن شهر تهران، دکتر کیخا جان

 

گاهی بیا به زابل، دکتر کیخا جان
ما را ببر به هامون، دکتر کیخا جان

 

تو گفتی که هامون را احیا می کنی
هامون شده خشک زار، دکتر کیخا جان

 

برداشت از کاریکاتور آزاد می باشد؛

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه