نماینده مردم سیستان از دانشکده فنی زابل بازدید به عمل آورد.   به گزارش گــنـــدم خــبـــر  از زابل، جمعه ۴ فروردین ۹۶ دکتر حبیب اله دهمرده نماینده مردم و عضو کمیسیون علوم از آموزشکده فنی شهرستان زابل بازدید و از کارهای انجام شده ابراز رضایت نمودند.        

نماینده مردم سیستان از دانشکده فنی زابل بازدید به عمل آورد.

 

به گزارش گــنـــدم خــبـــر  از زابل، جمعه ۴ فروردین ۹۶ دکتر حبیب اله دهمرده نماینده مردم و عضو کمیسیون علوم از آموزشکده فنی شهرستان زابل بازدید و از کارهای انجام شده ابراز رضایت نمودند.

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه