گندم پرس:در شرایط فعلی سیستان و بلوچستان  که هر گونه اشتباه  کوچک و بزرگ در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی هاموجب دامن زد به رکود،پسرفت و ویرانی جامعه می شود بر همگان لازم است به دور از تعصبات قومی و قبیله ای با بهره گیری از خرد جمعی و با هدف تامین برنامه های […]

گندم پرس:در شرایط فعلی سیستان و بلوچستان  که هر گونه اشتباه  کوچک و بزرگ در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی هاموجب دامن زد به رکود،پسرفت و ویرانی جامعه می شود بر همگان لازم است به دور از تعصبات قومی و قبیله ای با بهره گیری از خرد جمعی و با هدف تامین برنامه های ملی و منطقه ای انتظارات خود را از کاندیدای مورد نظر پیش از ورود به عرصه انتخابات فهرست نمایند.
 
هر کدشته٬ در انتخاباام از ما شهروندان که طی سال های گذت مشارکت موثر داشته ایم؛ با هدف و انگیزه خاصی وارد عرصه شده ایم.
 
واگذاری قدرت و اختیارات تام٬ به شخصی که قرار است ازین پس نقش نمایندگی یک منطقه را برعهده بگیرد٬ کالای کم بهائی نیست که به راحتی در اختیار هر کسی قرار بگیرد.
 
همانطور که می دانید علاوه بر قانون گذاری٬ نمایندگان پس از رای دادن به وزرا حق استیضاح آنها را نیز دارند.
اما نکته ی مهم در اینجاست که؛مردم نمی توانند وکیل خود را در صورت عدم توان در انجام تکالیف  تعیین شده استیضاح نمایند و یا او را مورد مواخذه قرار دهند. 
در چنین شرایطی می طلبد که مردم بین این کنش اجتماعی و دیگر کنش های زندگی خود تفاوت آشکاری قائل شوند.
حق انتخاب کاندیدای اصلح با مردم است و این نیز میسر نمی گردد مگر اینکه پیش از زمان برگزاری انتخابات٬ انتخاب کنندگان که همان مردم هستند، معیارهای مشخصی را برای خود معین و تعریف نماید و سپس با بررسی های لازم در مورد هرکدام از آنها٬ اقدام به انتخاب فردی نمایند که می تواند انتظارات جمعی را بهتر از توقعات فردی برآورده نماید. 
اگر شهروندان ایرانی بر اساس معیار مشخص و ویژگی های مدونی اقدام به انتخاب نماینده نکنند٬ چه بسا پس از مدتی پیامدهای ناشی از انتخاب غلط آنها متوجه همه شهروندان خواهد شد.
 
با نگاه بر اهمیت بسیار موضوع، برآن شدیم تا به برخی معیارها برای شناخت کاندیدای اصلح از غیر آن٬ اشاره داشته باشیم،که شهروندان با بهره گیری از تفکرات خود و یا مشورت با صاحبان اندیشه می توانند حلقه های مفقوده را بر آن اضافه نمایند تا آثار مثبت انتخاب آگاهانه،لایه های پیدا و پنهان جامعه را در بر گیرد.
 
۱- داشتن تقوا و پرهیز گاری
 
باید بپذیریم فردی که دارای تقواست٬ بهتر از دیگران می تواند نقش وکیل بودن را ایفا نماید. در آیات شریف قرآن نیز بر این موضوع اشاراتی شده است که «ما قدرت را دست به دست می گردانیم تا مقام اهل ایمان مشخص شود» و در جای دیگر می فرماید: «ما قدرت را دست به دست می گردانیم تا از بروز فساد جلوگیری نمائیم» یعنی از قدرت برای اصلاح امور مردم استفاده شود و لاغیر.در این راستا امام امت نیز فرمودند:«انسان اگر علم بیاموزد و در کنار آن تقوا نباشد٬ بوی تعفن آن برای همگان آزار دهنده خواهد بود». 
 قطعا در یک جامعه اسلامی٬ عالم بدون تقوا نمی تواند منشاء خدمات ارزشمند باشد.
 
۲- قدرت تحلیل بالا در مسائل سیاسی٬ اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی حوزه انتخاباتی خود٬ کشور٬ منطقه و فراتر از آن 
 
هرچند تحصیلات بالا یکی از شرایط کاندیدا می باشد اما این معیاربه تنهایی کافی نخواهد بود. چون غالب کاندیدا واجد این ویژگی هستند بایستی انگشت اشاره به سمت کسی نشانه رود که قدرت تحلیل مسائل در سطح خرد و کلان در ابعاد مختلف را دارا باشد.
شناخت مسائل مرتبط با ابعاد مذکور٬ تئوریزه نمودن آنها٬ تفکرات سیستماتیک٬ توان ترکیبی و قدرت بالا در تشخیص درست از نادرست و حق از باطل و ارائه راهکارهای مناسب٬ توسط نماینده از لوازم یک مجلس مقتدر خواهد بود.
 
۳- داشتن انعطاف در برابر نظرات و انتقادات مثبت و سازنده 
 
فردی که دارای رسوبات فکری خاص خود باشد و خود را سرآمد دیگران در تقابل با مسائل اجتماعی تلقی کند٬ نه تنها به راحتی از پس بیشتر امور بر نخواهد آمد٬ بلکه بعد از مدتی دیگران را نیز از اطراف خود پراکنده نموده و اعتماد آنها را از خود سلب خواهد کرد.
 به یقین هرکس نمی تواند به تنهائی در تمام موقعیت ها تجرب بدست آورد و قدرت شناخت موضوعات مختلف را کسب نماید؛ پس لازم است خود را پذیرای پیام های جدید سازد.
البته به شرط اینکه در قبال دریافت اطلاعات و پیام های تازه٬ موقعیت خطیر نمایندگی را با امتیاز دهی به اشخاص ویژه به خطر نیندازد.
 
۴- حضور در میان موکلین و شنیدن درد و دل آنها 
 
که  از ضروریات زندگی در جامعه مدعی مردم سالاری دینی است. این موضوع اگر چه منجر به حل مشکلات مردم نشود٬ ولی موجب افزایش اعتماد اجتماعی به وکیل می شود و در این زمینه کاندیدا بایستی قدرت خود را وسیله ای در راستای حل مشکلات مردم تلقی نماید نه خدای نخواسته وسیله خود برتر بینی بر دیگران.
 
۵- اجتناب از دادن وعده های غیر عملی به مردم 
 
چرا که قانون اساسی وظایف آنها را مشخص نموده و هر وعده ای فراتر از آن نوعی بدعت در قانون گریزی٬ دروغ پردازی سیاسی و شانتاژ های تبلیغاتی تلقی خواهد شد.
 
۶- داشتن طرح و برنامه 
 
یعنی از هم اکنون طرحها  و راهکارهای خود را کرده باشد. اگر این توان در وی نباشد و منتظر قرار گرفتن در موقعیت مجلس باشد به نوعی فرصت های طلایی فعلی خود را هدر داده است و آن زمان برای تمرین کردن دیر خواهد بود.
 در جامعه ما مسائل عدیده ای چون بیکاری،مواد مخدر،خشکسالی ،فرصتها و تهدیدهای مرزنشینی و … وجود دارد که کاندیدها باید برای هر کدام راهکار و برنامه ای داشته باشند. بویژه در زمینه بیکاری و ایجاد اشتغال که بسیاری از مسائل مرتبط با خود را در سطح جامعه ایجاد کرده اند.
 
 ۷- محبوبیت و کارایی 
 
از ویژگی های دیگر یک کاندیدای خوب خواهد بود یک کاندیدا که واجد یکی از این دو ویژگی بدون دیگری باشد نمی تواند کاندیدای مطلوبی تلقی شود بهتر آن است دنبال کسی باشیم که دارای این دو ویژگی، به طور هم زمان باشد.
 
۸- توانایی ایجاد تحول 
 
کاندیدا باید بتواند در شرایط ضروری، با وضع قوانین در سازمانها و اداراتی که فاقد کارایی و بهره وری لازم هستندتغییر و تحول ایجاد نماید.خوب است که مردم به این ویژگی مهم عنایت کافی داشته باشند. زیرا عدم توجه به تحولات اجتماعی از سوی نمایندگان می تواند جامعه را به رخوت وسستی و ایستایی سوق دهد که در شرایط فعلی جهانی، که همه برای سبقت بر دیگران تلاش مستمر دارند٬ بی تردید به ساختار جامعه آسیب های فراوانی می رساند.
 
۹-توجه به عدالت اجتماعی
 
توجه به عدالت اجتماعی و فراهم کردن فرصت های برابر اطلاعاتی٬ علمی و اقتصادی جهت تغییرات سازنده در زندگی مردم و بالا بردن توان آنها در تقابل با تورم موجود در جامعه و ارائه راهکارهای لازم جهت کنترل تورم و افزایش رفاه عامه مردم.
 
۱۰- شجاعت در بیان مشکلات
 
نماینده زبان گویای مردم است و کرسی قدرت نیز در اختیار وی قرار دارد. اگر در بیان مشکلات اعم از داخلی و خارجی تعلل و تزلزل به خود راه دهد٬ چه بسا بعد از مدتی حالت انفعالی او به موکلین هم سرایت نماید و روحیه دفاع از حق را در میان آنها٬ دچار خدشه کند.
 
۱۱- آشنائی با چارت سازمان ها و ادارات و شناخت مسائل و مشکلات آنها
 
ازجمله لوازم کار نمایندگی است که بی توجهی به آن می تواند زمینه ساز سکوت نماینده در مواقع ضروری باشد.
 
۱۲- شناخت منابع درآمدی و محل های هزینه ای کشور٬
 
چرا که مجلس هر ساله بایستی لایحه مودجه٬ ماده واحده و تبصره های آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد و از این طریق دریابد آنچه به استان و حوزه انتخابیه تعلق می گیرد عادلانه است یا نه؟ در صورت مشاهده مورد خارج از عدالت تذکرات لازم و برخورد های قانونی داشته باشد.
 
۱۳- شناخت مسائل اقتصادی جامعه
 
اگر نماینده فاقد بینش اقتصادی باشد نمی تواند در ایجاد اشتغال٬ کاهش تورم٬ خلق بنگاههای زود بازده و بهره گیری از توان محلی قدمی بردارد٬ پس لازمه این امر آشنائی با مفاهیم و محتوای موضوعات اقتصادی می باشد.
 
۱۴- شناخت استانهای برخوردار و کمتر توسعه یافت
٬جهت برابر سازی و برقراری شرایط عدالت اجتماعی در آنها و کاهش نابرابری های فضائی میان مناطق .
 
۱۵- توانا سازی نیروهای کار برای هر منطقه با جذب امکانات لازم 
 
استعداد های سرشاری در هر منطقه وجود دارد ولی در شرایط برابر امکان موفقیت کسانی بیشتر است که با بهره گیری از امکانات توان عملیاتی خود را افزایش می دهند .
 
۱۶- تقویت مراکز علمی٬ تحقیقاتی٬ آموزشی و ورزشی
 
از موارد دیگری است که مردم بایستی از کاندیداهای مورد نظر خود انتظار داشته باشند.
 
۱۷- بهره گیری از نخبگان در حوزه های مختلف
 
در بسیاری از اوقات احتمال آن وجود دارد که نماینده برای ارائه طرح و یا تصویب لایحه ای نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده جوانب مسئله داشته باشد در این شرایط نخبگان هر منطقه می توانند بهترین یاور برای یک نماینده باشند.
 
۱۸- باز بودن گستره ی فکری نماینده 
 
کاندیدا امروز چنانچه برنده میدان انتخاباتی شوند؛ بایستی فراتر از اطرافیان خود ،به محیط پیرامون توجه داشته باشند. مناصب اداری ارث هیچ کاندیدی نیست و اطرافیان نیز وارث آن نباید باشند. وظیفه کاندیدا در صورت وارد شدن به این عرصه٬ بایستی بهره گیری از کلیه نیروهای توانمند٬ به منظور افزایش مشروعیت نظام و رضایت از آن باشد نه مصادره مناصب اداری و ایجاد جمهوری پسرخاله 
 
 
آنچه ما در برآورد  شرایط کاندیدای اصلح بدان دست یافتیم در اختیار مخاطبان ارجمند قرار گرفت  .
بدان امید که شما نیز با افزودن تجربیات و دانسته های خویش و  التزام عملی و فکری به این موارد مهم و ضروری،  سیستان و بلوچستان آباد و رو به پیشرفتی را بسازید
 
 
سیدمحمدکاظم حسینی طباطبایی     
مدیرمسئول رسانه خبری تحلیلی گندم پرس

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه