گندم پرس:حماسه معنا دار ۷ اسفند مردم سیستان  که انگشت های مردم را گره و تبدیل به مشت سهمگینی کرد و بر سر بدخواهان سیستان و بلوچستان فرود آمد.       رای معنی دار مردم به مرد خستگی ناپذیر و خوش خدمت  استان دکتر حبیب الله دهمرده و احمدعلی کیخا معاون سابق سازمان محیط […]

گندم پرس:حماسه معنا دار ۷ اسفند مردم سیستان  که انگشت های مردم را گره و تبدیل به مشت سهمگینی کرد و بر سر بدخواهان سیستان و بلوچستان فرود آمد.
 
 
 
رای معنی دار مردم به مرد خستگی ناپذیر و خوش خدمت  استان دکتر حبیب الله دهمرده و احمدعلی کیخا معاون سابق سازمان محیط زیست و رای اعتماد آنها به این دو  تلاشگر 
عرصه ی خدمت  مهر تاییدی بر عملکرد آنها و اعتماد مردم سیستان  به آنها است
 
 و  نقطه عطفی بود در تاریخ مردم سیستان و معانی زیادی برای عده ای داشت، مردم از وعده و وعید خسته شده اند و کار می خواهند،  تلاش می خواهند، مردمی که در امید از دست رفته شان روزنه ای روشن شد، رای معنی دار و حماسی مردم ناشی از عملکرد ضعیف نماینده گان دوره قبل بود بطوری که یکی از نمایندگان حتی نتوانست اینبار اعتماد کمتر از ۳% مردم و دیگری کمتر از ۶%  مردم را بدست آورد.
 
نمایندگانی که تلاش بر ثمر نشسته ای که بتواند گرهی از درد مردم دوا کند نداشتند توسط همین مردم از چرخه رقابت حذف شدند تا اعلام کنند شعار  و هیاهو خواسته آنها نیست. مجلس محل دوستی و برادری و برابری تمام مردم استان جدا از قوم و مذهی و لبیک بر خواسته ها و مطالبات به حق مردم است نه مکانی برای بازی های سیاسی. 
 
امیدواریم نمایندگان جدید، سرنوشت نماینده گان دوره قبل را سرلوحه کار قرار داده و اهداف و برنامه ها و قول هایشان را فراموش نکنند و برای آبادی سیستان از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
 
گندم پرس نیز پشتیبانشان خواهد بود و به عنوان یک منتقد عملکرد شان را در این ۴ سال کنکاش کرده ، و قطعا نتیجه عملشان را در ۴ سال بعد از طرف مردم برداشت خواهند کرد.
 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه