گــنــدمــ پـرس: پس از درج خبری با عنوان سـیـلـنـدرهـای سـنـگـیـن امـا خـالـی گـاز… فرماندار محترم جناب مهندس ناظری در اقدامی جهت پیگیری این موضوع تیمی متشکل از نماینده ی فرماندار و اداره استاندارد همراه با ترازو راهی سطح شهر کندکه این امر باعث شد تا خاطی ها شناسایی شوند وگزارش این بازدید سرزده به استحضار […]

گــنــدمــ پـرس: پس از درج خبری با عنوان سـیـلـنـدرهـای سـنـگـیـن امـا خـالـی گـاز… فرماندار محترم جناب مهندس ناظری در اقدامی جهت پیگیری این موضوع تیمی متشکل از نماینده ی فرماندار و اداره استاندارد همراه با ترازو راهی سطح شهر کندکه این امر باعث شد تا خاطی ها شناسایی شوند وگزارش این بازدید سرزده به استحضار فرماندارمحترم رسیده.

 

۲۰۱۵۱۲۰۳_۱۰۳۱۰۰

 

 

درپایان رسانه گندم پرس از تلاشها و پیگیری های مهندس ناظری فرماندارمحترم قدردانی وامیدواراست تا این بازدیدهای سرزده به صورت مداوم صورت پذیرد تا جلوی تخلف شرکت های گاز وتوزیع کننده های سیلندر گاز گرفته شود.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه