بناهای تاریخی و درخت های قدیمی موجود در خیابان ها بخشی از هویت هر شهری محسوب میشود .

گندم خبر؛ مدتی است که شهرداری زابل اقدام به زیباسازی شهر نموده است که جای بسی قدردانی دارد.

 

شهردار و اعضای شورا گویا به این نکته توجه ندارند که درخت های نخلی که در خیابان ها وجود دارد بخشی از هویت زابل است.

 

جدای از اینکه ممکن است برای هریک از شهروندان نقش دفتر خاطراتی داشته باشد، برای افرادی که از خارج از شهرستان و یا استان سفر می کنند سندی برای بیان قدمت این شهر است.

 

بزرگواران شهرداری بی توجه به این قضیه به بهانه زیباسازی اقدام به قطع درختان ودرواقع پاک کردن تاریخی چندین ساله می نمایند.

 

با کدام استدلال و منطقی؟؟؟

لطفا قبل از هر کاری تمام جوانب آنرا در نظر بگیرید و بعد اقدام به انجام نمایید.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه