گندم خبر, نبود آب کافی و خشکسالی مستمر و پایدار بعضی از کشاورزان روستای سه قلعه توابع شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان را به فکر استفاده از فاضلاب و هدایت آن به زمینهای کشاورزی کرده است!