گندمــــــــ پرس : چند روزی است که قدم های انتخاباتی کاندیدهای سیستان به سوی فرمانداری زابل می رود تا به مقصد نهایی که نمایندگی مجلس وصندلی زیبای خدمت دربهارستان است برسند. فرمانداری زابل این روزها میزبان کسانی است که از گوشه و کنار سیستان،هویت خود را در دست گرفته و راهی را انتخاب کرده اند […]

گندمــــــــ پرس : چند روزی است که قدم های انتخاباتی کاندیدهای سیستان به سوی فرمانداری زابل می رود تا به مقصد نهایی که نمایندگی مجلس وصندلی زیبای خدمت دربهارستان است برسند.

فرمانداری زابل این روزها میزبان کسانی است که از گوشه و کنار سیستان،هویت خود را در دست گرفته و راهی را انتخاب کرده اند که وعده های در جامانده ی سیستان را به تحقق آن نزدیک می کند.تمام شهر پر است از چشم هایی که خیره مانده به محرومیت های سیستان …
مسیر انتخابات بزرگ و کوچک و زن و مرد نمی شناسد.از جوان غیور سیستانی تا بزرگانی که آرزویشان همه سرسبزی و زندگی سیستان است آمدند.

گویا طوفان های پشت سر و پیش روی مشکلات سیستان خاطر خیلی ها را آزرده خاطر کرده است که هنوز دو روز مانده به پایان ثبت نام؛لیست های انتخاباتی یکی پس از دیگری کامل می شود .
هویت و اعتبار شخصیت های انتخاباتی سیستان می تواند اراده های قوی را برای رویارویی با مشکلات منطقه گلچین کند.
هنوز هم شاید همت های بلندی باشند تا دست های کوتاه محرومیت های سیستان را بگیرند و نگذارند سیستان و آرزوهایش در مخفیگاه روزهای سرد و بیرحمی بماند .

حضور گرم همه ی آنهایی که با اراده جلو می آیند بهانه  های فراموش شده ی سیستان را پر رنگ تر میکند و امیدواریهای توسعه یافتگی منطقه را بیشتر ….

گفتنی است تا پایان روز پنجم نام نویسی از نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در سیستان ۱۹ نفر اقدام به ثبت نام کرده اند.که سهم روز پنجم سه نفرآقایان ابوالقاسم مختاری، شهریار شهرکی و فرهاد شهرکی بودند.

 1. حسین زاهدی
 2. احمد قنبری
 3. نرجس سادات حسینی طباطبایی
 4. حبیب الله دهمرده
 5. مهناز سارانی
 6. ناصر شهرکی
 7. غلامرضا ضیایی
 8. غلامعلی خمر
 9. غلامرضا شهرکی
 10. غلامحسین علی احمد
 11. شیرعلی کوهکن
 12. مجتبی شهرکی
 13. حبیب نورا
 14. محمد صیادی
 15. محمد میر
 16. عبدلقادر براهویی
 17. فرهاد شهرکی
 18. شهریار شهرکی
 19. ابوالقاسم مختاری

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه