گندم خبر, یک شهروند با ارسال چند تصویر و فیلم از تخلیه تعداد زیادی سرنگ آلوده و استفاده شده در نزدیکی منازل مسکونی خبر داد.

گندم خبر, یک شهروند با ارسال چند تصویر و فیلم از تخلیه تعداد زیادی سرنگ آلوده و استفاده شده در نزدیکی منازل مسکونی خبر داد.

 

به گزارش گندم خبر, این شهروند با ارسال استشهادی به خبرنگار ما، از مسئولین و دستگاه قضا جهت جلوگیری از تکرار این کار و هرگونه بیماری عفونی و دیگر عوارض خواست تا عاملین این کار را شناسایی و برخورد قاطع با آنها را صورت بپذیرید تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

 

متن استشهاد ارسالی

فیلم ارسالی از محل آیت الله بختیاری ۹

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه