پیش بینی رهبرمعظم انقلاب به حقیقت پیوست و باری دیگر در بهار انقلاب مردم زابل با حضور شکوهمند خویش حماسه آفریدند. عکاس: شاقوزایی

پیش بینی رهبرمعظم انقلاب به حقیقت پیوست و باری دیگر در بهار انقلاب مردم زابل با حضور شکوهمند خویش حماسه آفریدند.

عکاس: شاقوزایی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه