گندم پرس:سروده ای زیباازیکی ازفرزندان نیک گفتارسیستان تحت عنوان ای منطقه آزاد ، ای وعده سر خرمن تقدیم به شما:   ای منطقه آزاد ، ای وعده سر خرمن         با نام تو طی کردیم هم  آذر و هم بهمن              دیگر نبود اشکی بر ابر دو […]

گندم پرس:سروده ای زیباازیکی ازفرزندان نیک گفتارسیستان تحت عنوان ای منطقه آزاد ، ای وعده سر خرمن تقدیم به شما:

 

ای منطقه آزاد ، ای وعده سر خرمن        

با نام تو طی کردیم هم  آذر و هم بهمن             

دیگر نبود اشکی بر ابر دو چشمانم                  

بر صبر و قرار ما صد رحمت و صد احسن                                                              

روزی که وزیر آمد زابل به شعف آمد                

مردم همه  در رفتند از حالت جان کندن                                                                                                  

 گفتی که کنی  فردا ،این منطقه را تصویب                                                        

تاخیر شما باشد هم معنی آزردن                

زان وعده تاریخی شش سال گذر کردیم                                                                                                

اکنون که شدیم نومید، شد چاره ما مردن                                            

سخت است و بسی سنگین بر ما که گرفتاریم                                                  

 از دولت با تدبیر خلف از عمل و گفتن                                                      

خشکیده زمینهامان ، خون گشته جگرهامان                                          

فقر آمده در قرآن همسایه به اهریمن                             

چاهنیمه ندارد آب ، هامون همه خشکیده                                                   

سخت است بر این مردم از مزرعه دل کندن                                                    

اکنون که نباشد آب مردم همه بیکارند                                                                                                          

شد منطقه آزاد امید  بر این ماندن           

مردم همه در رفتند از خشکی و بیکاری                                                                                               

در قرض گرفتارند تا خرخره و گردن                                  

یک بار بیا زابل با اهل و عیال خود                        

تا خود نگری از ما این گریه و نالیدن                                                                                                                            

بیکاری و الافی صد شیر کند روباه                                           

جایی نرسد فریاد جز ناله و خون خوردن                                        

 

   بختیاری سیستانی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه