گندم پرس : هرچه به ۷ اسفند ماه و وعده گاه مردم با بصیرت نظام جمهوری اسلامی ایران نزدیک تر می شویم، فعالیت و تکاپوی افرادی که در خود توان سکان داری و احقاق حقوق مردم سیستان را دیده اند بیشتر می شود، بسیاری نیز از جای جای میهن عزیزمان برگشته و  حسب تکلیف و […]

گندم پرس : هرچه به ۷ اسفند ماه و وعده گاه مردم با بصیرت نظام جمهوری اسلامی ایران نزدیک تر می شویم، فعالیت و تکاپوی افرادی که در خود توان سکان داری و احقاق حقوق مردم سیستان را دیده اند بیشتر می شود، بسیاری نیز از جای جای میهن عزیزمان برگشته و  حسب تکلیف و دینشان به سیستان در تکاپو هستند و در حال برگزاری میتینگ های تبلیغاتی هستند.

جالبتر از همه شام های تبلیغاتی و ویزیت رایگان رای دهندگان در برخی روستا ها و نقاط حاشیه شهر از جمله محله حسن اباد و باقری جنوبی است که در نوع خود شگفت انگیز است.

شاید همه این ارزو را دارند که انتخابات بجای هر ۴ سال هر سال برگزار می شد تا بیشتر نمایندگان و منتخبان خود را می دیدند و همیشه حضور انها را در میانشان احساس می کردند و نمایندگان هم نیازشان را به سر انگشتان مردم همیشه احساس می کردند نه اینکه پس از ۳ سال خواب غفلت تازه یادشان امده که هستند واز کجا و  به کجا  و برای چه رفتند و سر از ناکجا در آوردند…

 

به امید سیستانی آباد با درایت  مردم زخم خورده و فهیم سیستان

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه