گندم پرس:به گزارش اداره خدمات شهری وفضای سبز :باتوجه به مشکلات ترافیکی شهر زابل و مصوبه شورای ترافیک ،شهرداری اقدام به اجرای رفیوژ میانی درخیابان طالقانی حدفاصل (میدان انقلاب تا میدان نگاره )نموده است.  مهندس نوری شهرداری زابل دراین زمینه اظهار داشتند:یکی ازمشکلات حدیده مردم ترافیک شهری می باشد وباتوجه به فرارسیدن ایام سال نو […]

گندم پرس:به گزارش اداره خدمات شهری وفضای سبز :باتوجه به مشکلات ترافیکی شهر زابل و مصوبه شورای ترافیک ،شهرداری اقدام به اجرای رفیوژ میانی درخیابان طالقانی حدفاصل (میدان انقلاب تا میدان نگاره )نموده است.

 مهندس نوری شهرداری زابل دراین زمینه اظهار داشتند:یکی ازمشکلات حدیده مردم ترافیک شهری می باشد وباتوجه به فرارسیدن ایام سال نو شهرداری اقدام به احداث رفیوژ و نصب پایه چراغ درخیابان طالقانی نموده است.

مهندس نوری درپایان عنوان نموده اند:بااجرای شدن این طرح مشکل ترافیک خیابان طالقانی رفع خواهد شد .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه