گندم پرس :مدت کوتاهی پس از انتخابات شاهد آن بودیم که در فضاهای مجازی تصویر مدرک تحصیلی “مهندس علیم یارمحمدی” دست به دست  می چرخید و موضوعی که توجه ما را به خود جلب نمود ؛دوگانگی در مدرک تحصیلی مذکور و زندگی نامه منتشر شده ی انتخاباتی علیم یارمحمدی ،منتخب مردم در زاهدان بود. خبرنگار […]

گندم پرس :مدت کوتاهی پس از انتخابات شاهد آن بودیم که در فضاهای مجازی تصویر مدرک تحصیلی “مهندس علیم یارمحمدی” دست به دست  می چرخید و موضوعی که توجه ما را به خود جلب نمود ؛دوگانگی در مدرک تحصیلی مذکور و زندگی نامه منتشر شده ی انتخاباتی علیم یارمحمدی ،منتخب مردم در زاهدان بود.
خبرنگار ما با مشاهده این دوگانگی تصویر آن را تهیه و در اختیار شما شهروندان گرامی قرار می دهد و قضاوت را بر عهده شما مردم فهیم استان سیستان و بلوچستان می گذارد.

در تصویر فوق مشاهده می کنید مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علیم یارمحمد در تاریخ ۶/۷/۹۱ گرفته شده است و اما همین تصویر نشان می دهد در زندگی نامه یارمحمدی چیز دیگری درج و نوشته شده است:

IMG_20160307_103941

“دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت دولتی در سال ۱۳۸۱در مرکز آموزش مدیریت دولتی زاهدان آغاز و پس از دو سال به پایان رساندند.”

همچنین ازمنابعی در این خصوص شنیده شد که:
” منتخب مردم در روی فرم های ثبت نام نیز سال ۸۱ را درج نموده است.”

باید دید آیا یارمحمدی در زاهدان هیئت های اجرایی و قانون را در موقع ثبت نام دور زده است و یا تصاویر پخش شده در فضای مجازی  دروغ  و خلاف واقع ،می باشد.

سکوت نماینده ی منتخب مردم زاهدان ،سوالات بحث بر انگیزی به وجود آورده و حواشی بسیاری ایجاد نموده است که از این جمله می توان ؛
به عدم اعتبار مدرک تحصیلی منتخب مردم اشاره نمود که بروی آن درج شده است:
“دوره کارشناسی ارشد با “ارزش استخدامی” در رشته مدیریت دولتی” اشاره نمود.

باید دید نتیجه ی شکایات برخی نامزدهای انتخابات مجلس دهم همچنین پیگیری شورای محترم نگهبان و پاسخگویی ایشان ، چه نتیجه ای  را در بر خواهد داشت.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه