گندمــــ پرس : نی زار : صریح و خودمانی سخن می گوییم ، از زاویه ای دیگر جناب دکتر وفاداری به نظام و انقلاب را در قدم هایتان در وین درک کردیم. اما باید گفت آیا مذاکره با افغانستان سخت است یا مذاکره ای که که نتیجه اش توافق ۱+۵ بود ؟! شما بزرگترین و بی […]

گندمــــ پرس : نی زار : صریح و خودمانی سخن می گوییم ، از زاویه ای دیگر

جناب دکتر وفاداری به نظام و انقلاب را در قدم هایتان در وین درک کردیم.

اما باید گفت آیا مذاکره با افغانستان سخت است یا مذاکره ای که که نتیجه اش توافق ۱+۵ بود ؟!

شما بزرگترین و بی مثال ترین دیپلماسی تاریخ را رقم زید ، پس حق آبه هامون کار سختی نیست .

از درد گفتن و مرهم نداشتن نمی دانم شنیده اید ، پس می توانید رقم بزنید مرهمی تاریخی را .

بهتر بگوییم حق آبه سیستان مکمل توافق هسته ای می باشد .

آب حق مسلم هامون و هامونیان است ، شاید درکش برایتان کمی غیرقابل تصور باشد همانطور که ظرافت مذاکراتتان غیرقابل تصور می باشد .

لازمه پرونده حق آبه هامون بازهم قدم است ، به سوی کاخ ریاست جمهوری افغانستان برای مذاکره ۱+۱ قدم بردارید .

نوادگان رستم از سرزمینی سخن می گویند که امروز مورد ظلم قطعنامه ای شده اند که هیچ دادگاهی برایش حکم صادر نکرده است.

هامون آب می خواهد بدون چون و چرا ، توافق هسته ای یادگار تدبیر اعتدال شد .

چرا هامون را به یادگار نگذارید .

مگر دم کوزه گریتان ۱+۵ را قانع نکرد؟
موضوع پرونده ای که سخن می گوییم خیلی با صراحت تر از آن چیزی است که بیان می کنیم .

درایت و جسارت می خواهد جناب ظریف بسم الله . . .

بهانه برای بازگو کردن قطعنامه علیه خشکی هامون زیاد است ولی هامون بهانه نیست ، چون بها دارد و بها داده .

اینک که سفرهای حوزه آسیایی تان پرشورتر شده ، سرآغاز گشودن پرونده حق آبه هامون به همراه اعضای تیم ارشد مذاکره کننده به افغانستان باشید .

هامون نیروگاهی است که اگر راکتورهای ازکار افتاده اش بپوسند دیگر تضمینی نیست ، خود پاسخ را بهتر می دانید .

وضعیت اقتصادی و اجتماعی سیستان بیش از پیش به احیای هامون بستگی دارد .(هامون خود به تنهایی شهرک صنعتی و منطقه آزاد سیستان بود)
شاید اگر برای اولین بار روستاهای سیستان را از نزدیک ببینید این سوال در ذهنتان تداعی شود ،آیا در این روستاها کسی زندگی می کند ؟ مردم به چه شغلی مشغولند؟

پاسخش این است : شغل ندارند و از روی نجابت سخن نمی گویند ، زندگی نمی کنند ، برای اعتلای خاک زنده می مانند و رنج زندگی شان را فدای ایستادگی قطعه ای از خاک خشکیده ایران می کنند .

جناب ظریف صرفا جهت اطلاع می گویم : سیستان در دو دهه گذشته برای افغان ها مکانی برای زندگی ، شهری برای اشتغال ، منبعی برای درآمد ، جایگاهی برای تحصیل ، مامنی برای زاد و ولد ، پله ای برای بازگشت و ساختن افغانستان این هامون بود که نسل شان را تثبیت کرد و به اینجا رساندشان .

آیا پاسخ هامون پس از گذر این نیکی ها نابودی است ؟

بازهم از این زاویه صرفا جهت اطلاع می گویم : هامون که زنده باشد(سیستان هوایش خوب است ، تفریح و توریست دارد ، نی زار و ماهی و صیادی دارد ، قایقرانی دارد ، حصیر بافی دارد ، اشتغال پایدار دارد ، سوتغذیه ندارد ، دامپروری دارد و . . .)

دوربین ها و قلم ها منتظر ثبت لحظه توافق پرونده حق آبه هامون هستند ، جناب آقای دکتر ظریف سخن این است : هامون را بیش و پیش از این دریابید .

قاسم زاهدی
دبیر سرویس اجتماعی پایگاه خبری نی زار

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه