اوست پایدار آفتابی بود و اینک نیست نیستخانه از گرمای لبخندش تهی ستداغ بر دل،نوحه بر لب،اشک ریزدر فراق او چه سان باید گریست گندم پرس: جناب آقای حیدرضایی دبیر محترم سرویس عکس خبرگزاری مهر کشور و خانواده های ارجمند سوگوار: با تعظیم در برابر مشیت آفریدگار ،پرپر شدن گل وجود برادر زاده ی نازنین تان […]

اوست پایدار

آفتابی بود و اینک نیست نیست
خانه از گرمای لبخندش تهی ست
داغ بر دل،نوحه بر لب،اشک ریز
در فراق او چه سان باید گریست

گندم پرسجناب آقای حیدرضایی دبیر محترم سرویس عکس خبرگزاری مهر کشور و خانواده های ارجمند سوگوار:

با تعظیم در برابر مشیت آفریدگار ،پرپر شدن گل وجود برادر زاده ی نازنین تان را به حضرتعالی و وابستگان در تعزیت نشسته، تسلیت عرض نموده و خود را شریک غمگانه های دردناک سیاه پوشی دل و دیده تان می دانیم.
جانتان به جامه ی صبوری آراسته و روح شان تا همیشه شاد باد.ان شاءلله

مدیر مسول و هیات تحریریه سایت تحلیلی خبری گندم پرس سیستان

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه