گندمـــــــــــ پرس : دلنوشته می توان با اشک یک جمله نوشت!   می توان با اشک یک جمله نوشت، جمله ای از بازی یک سرنوشت. قصه ی دنیای سرد بی بهشت، قصه ای از آدم تنها نوشت، می توان با اشک یک جمله نوشت! از خدای خود برای خود نوشت، از تمام دردها باید نوشت. […]

گندمـــــــــــ پرس : دلنوشته می توان با اشک یک جمله نوشت!

 

می توان با اشک یک جمله نوشت، جمله ای از بازی یک سرنوشت.

قصه ی دنیای سرد بی بهشت،

قصه ای از آدم تنها نوشت،

می توان با اشک یک جمله نوشت!

از خدای خود برای خود نوشت، از تمام دردها باید نوشت.

از زمین و آسمان باید نوشت، از بهار بی خزان باید نوشت.

می توان با اشک یک جمله نوشت!

جمله ای بی خط درون دفتر یک دل نوشت،

جمله ای بی انتها از غصه های مادری تنها نوشت.

قصه قلبی شکسته در کنار مرقد زهرا نوشت.

قصه تصویر یک کودک کنار ساحل دریا نوشت.

می توان با اشک یک جمله نوشت!

جمله ای از دردهای آدم و حوا نوشت،

جمله ای از دردهای مردمی تنها نوشت.

قصه آدم درون حیله شیطان نوشت،

 قصه ای پر غصه از آدم نوشت.

می توان با اشک یک جمله نوشت!

جمله ای از رفتن آدم نوشت، جمله ای از این زمین بی بهشت،

 قصه ای از قبرهای تنگ این دنیا نوشت،

قصه ای از غصه های آدم و حوا نوشت.

می توان با اشک یک جمله نوشت؟؟؟؟

دکترمهـــــدی دهـــــــمــــرده 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه