شهرگندمــــ : پس از انتشار خبر مربوط به تحویل ساختمان بیمارستان شهرستان هیرمند به دانشگاه علوم پزشکی زابل , تماسهای فراوانی از سوی مردم و اعضای شوراهای شهر و روستای این شهرستان مبنی بر پیگیری این خبر و اعلام زمان آغاز بکار رسمی آن داشتیم , این مساله به اطلاع مسئولین محترم دانشگاه رسید و […]

شهرگندمــــ : پس از انتشار خبر مربوط به تحویل ساختمان بیمارستان شهرستان هیرمند به دانشگاه علوم پزشکی زابل , تماسهای فراوانی از سوی مردم و اعضای شوراهای شهر و روستای این شهرستان مبنی بر پیگیری این خبر و اعلام زمان آغاز بکار رسمی آن داشتیم , این مساله به اطلاع مسئولین محترم دانشگاه رسید و این عزیزان نیز مسئولانه به این مطالبه مردم پاسخ گفتند.

به گزارش شهرگندمـــ به نقل از دکتر خیاط معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی زابل , شهرداری هیرمند هنوز پایان کار به این ساختمان ارائه نکرده و خیابان منتهی به بیمارستان نیز وضعیت مطلوبی ندارد , در ضمن برای تامین نیروی انسانی درخواست لازم به استانداری و وزارت بهداشت و درمان ارسال شده است و به محض صدور مجوز استخدام و تامین نیروی انسانی مورد نیاز این بیمارستان راه اندازی خواهد شد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه