گندم پرس: اعضای هیئت مدیره جامعه معلولین شهرستان زابل امروزبامدیرکل بهزیستی استان آقای سراوانی دیداروگفتگوکردند.  دراین دیدارکه درمحل دفترمدیرکل برگزارشدابتدا ابراهیم سارانی رئیس جامعه معلولین باقدردانی ازخدمات وتلاشهای سازمان بهزیستی درحوزه های مختلف کاری بالاخص درحوزه امور توانبخشی خواستارتوجه ورسیدگی به مشکلات معلولین مانند؛ اشتغال، مسکن ، تحصیل و درمجموع توانمندسازی آنان گردید و اعلام نمودندباتوجه […]

گندم پرساعضای هیئت مدیره جامعه معلولین شهرستان زابل امروزبامدیرکل بهزیستی استان آقای سراوانی دیداروگفتگوکردند.

 دراین دیدارکه درمحل دفترمدیرکل برگزارشدابتدا ابراهیم سارانی رئیس جامعه معلولین باقدردانی ازخدمات وتلاشهای سازمان بهزیستی درحوزه های مختلف کاری بالاخص درحوزه امور توانبخشی خواستارتوجه ورسیدگی به مشکلات معلولین مانند؛ اشتغال، مسکن ، تحصیل و درمجموع توانمندسازی آنان گردید و اعلام نمودندباتوجه به رسالت و وظیفه ذاتی سازمان انتظار اینست که مشکلات به حداقل برسد.

درادامه دیدار آقای محمدرضاسراوانی مدیرکل سازمان بهزیستی ضمن اعلام اینکه بالغ بر سی هزارمعلول دراستان وجودداشته وباتوجه به نوع معلولیتهاازخدمات سازمان استفاده می نمایند آمادگی سازمان رادرجهت هرگونه همکاری بادفترجامعه معلولین شهرستان زابل اعلام نمودند.
درپایان پیرو درخواست جامعه معلولین، بااعزام جمعی ازمعلولین به سفرزیارتی تفریحی به شهرستان مشهدمقدس در آینده نزدیک موافقت نمودند که جامعه معلولین مراتب سپاس وقدردانی ویژه خودرا از این حرکت خداپسندانه مدیریت محترم سازمان بهزیستی که برای اولین باردرحال انجام است ابراز می نماید.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه