گندم پرس: تصاویری از کودک زابلی را خواهید دید که برای تهیه کاردستی، خار به دستانش فرو رفته است.  زابل یکی از شهرهای ایران در استان سیستان و بلوچستان است. این شهر مرکز شهرستان زابل است. فرمانداری زابل در سال ۱۳۹۲ به فرمانداری ویژه و معاونت استانداری ارتقاء یافت. زابل (زابلستان) در قدیم (سگستان یا سجستان […]

گندم پرس: تصاویری از کودک زابلی را خواهید دید که برای تهیه کاردستی، خار به دستانش فرو رفته است. 

زابل یکی از شهرهای ایران در استان سیستان و بلوچستان است. این شهر مرکز شهرستان زابل است. فرمانداری زابل در سال ۱۳۹۲ به فرمانداری ویژه و معاونت استانداری ارتقاء یافت. زابل (زابلستان) در قدیم (سگستان یا سجستان (سیستان) و نیمروز نامیده می‌شد. محلی که امروز زابل نامیده می‌شود در گذشته زمین‌هایی با تپه‌هایی از سبزه زارها و رسوبات دریایی بوده که قسمتی ازآن در مسیر رودخانه هیرمند قرار داشته‌است.

۴۴۵۴۱۸۵_۷۳۳ ۴۴۵۴۱۸۶_۱۶۱

باشگاه خبرنگاران

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه