گندم پرس: به همت بسیج دانشجویی دانشگاه زابل کرسی ازاد اندیشی در دانشگاه زابل با حضور مهندس خسروی عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و شاگرد شهید شهریاری برگزار گردید. موضوع کرسی آزاد اندیشی؛ ازامریکا چه گرفتیم!؟ به امریکا چه دادیم!؟ با حضور موافقین و مخالفین به روایت تصویر:

گندم پرس: به همت بسیج دانشجویی دانشگاه زابل کرسی ازاد اندیشی در دانشگاه زابل با حضور مهندس خسروی عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و شاگرد شهید شهریاری برگزار گردید.

موضوع کرسی آزاد اندیشی؛ ازامریکا چه گرفتیم!؟ به امریکا چه دادیم!؟

با حضور موافقین و مخالفین به روایت تصویر:

IMG_20160428_155858

IMG_20160428_155753

IMG_20160428_154924

IMG_20160428_154837

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه