گندم پرس:پیروپیگیریهای دفترجامعه معلولین شهرستان زابل اولین جلسه هیئت ورزش جانبازان ومعلولین شهرستان زابل درسال جدیدتشکیل گردید.   دراین جلسه که اقای محمدرضا تیموری دبیر هییت ورزش جانبازان ومعلولین استان، سعیدمیرریاست اداره بهزیستی ، خواجه محمودی نماینده اداره ورزش وجوانان شهرستان زابل ، ابراهیم یاورنماینده کانون تشکلهای معلولین استان ، ابراهیم سارانی رییس جامعه معلولین […]

گندم پرس:پیروپیگیریهای دفترجامعه معلولین شهرستان زابل اولین جلسه هیئت ورزش جانبازان ومعلولین شهرستان زابل درسال جدیدتشکیل گردید.

 

IMG-20160424-WA0000

IMG-20160424-WA0001

دراین جلسه که اقای محمدرضا تیموری دبیر هییت ورزش جانبازان ومعلولین استان، سعیدمیرریاست اداره بهزیستی ، خواجه محمودی نماینده اداره ورزش وجوانان شهرستان زابل ، ابراهیم یاورنماینده کانون تشکلهای معلولین استان ، ابراهیم سارانی رییس جامعه معلولین شهرستان زابل وجمعی ازمعلولین  ورزشکارکه درمحل اداره ورزش وجوانان زابل برگزارگردیدحضورداشتند.

ابتدااقای ابراهیم سارانی ضمن تشریح مشکلات وکمبودامکانات ورزشی معلولین ونقش واهمیت ورزش باتوجه به مقوله سلامتی ونقشی که ورزش میتوانددرزندگی معلولین ایفانماید.

خواستاررسیدگی وتوجه بیشتربه ورزش معلولین ورفع موانع گردیددرادامه اقای محمدرضاتیموری دبیر هییت ورزش جانبازان ومعلولین بابرشمردن استعدادهاوتوانمدیهای بالفعلی که دربین معلولین ورزشکاروجوددارد و بایاداوری این نکته که تاکنون چندین تیم درمراحل مختلف ازحوزه سیستان به مسابقات کشوری اعزام وحایزمقامهای کشوری نیزگردیده اند امادگی خودراجهت هرگونه همکاری درزمینه فعالیتهای ورزشی باجامعه معلولین وهییت ورزش جانبازان ومعلولین شهرستان زابل اعلام نمودوهمچنین ادارات بهزیستی وورزش وجوانان شهرستان زابل نیزقول همکاری ومساعدت رااعلام داشتند.

درپایان جامعه معلولین شهرستان زابل مراتب تقدیروسپاس ویژه خودراازاعضای محترم شرکت کننده درجلسه اعلام می نماید.

تهیه وتنظیم گزارش:ابراهیم سارانی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه