گندم پرس: تصاویر زیبای روستای ده ارباب را از نگاه دوربین آقای ستاری مشاهده نمایید:

گندم پرس: تصاویر زیبای روستای ده ارباب را از نگاه دوربین آقای ستاری مشاهده نمایید:

IMG_20160422_122400

IMG_20160422_122315

IMG_20160422_122238

IMG_20160422_122203

IMG_20160422_121930

IMG_20160422_121901

IMG_20160422_121818

IMG_20160422_121753

IMG_20160422_121710

IMG_20160422_120520

IMG_20160422_120234

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه