گندم خبر : دل نوشته از نونو از بورک، بوگک دده به قلم دکتر مهدی دهمرده تقدیم میگردد:  از نونو از بورک، بوگک دده؛   از آرد بی سولک، بوگک دده؛     از خونه بی کولک، بوگک له له؛     از پرده بی خولک، بوگک له له؛   از خار و از چغک، […]

گندم خبر : دل نوشته از نونو از بورک، بوگک دده به قلم دکتر مهدی دهمرده تقدیم میگردد: 

از نونو از بورک، بوگک دده؛

 

از آرد بی سولک، بوگک دده؛

 

 

از خونه بی کولک، بوگک له له؛

 

 

از پرده بی خولک، بوگک له له؛

 

از خار و از چغک، بوگک له له؛

 

از زمین بی بولک، بوگک له له؛

 

از رفیق بی کلک، بوگک له له؛

از دست بی نمک، بوگک له له؛

 

از مرغ سیخ پووک، بوگک له له؛

 

از غلام و ایسوفک، بوگک له له؛

 

از دوز و مسلمک، بوگک له له؛

 

 

از کشک و اوجیزک، بوگک دده؛

از خمک و کوهک، بوگک له له؛

 

از سوزی و بورک، بوگک دده؛

 

از اخم و از پوزک، بوگک دده؛

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه