گندم پرس: بر کرانه هامون و سیستان آبی میگذشت که دیگر نیست. روزگار هامون و رودخانه هایش فروخشکید و بر باد شد. زمانی بر کرانه های هامون قایقی میگذشت که دیگر نیست، قایقی که روزی چند در خاطره ها نقش بست، و اکنون سمبل امید صیاد است و مقابل درب خانه های صیادان. شاید آنها به […]

امین برنجکار
خبرگزاری مهر

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه