گندم خبر:به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان وبلوچستان، امروز حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای خدری امام جمعه معزز شهرستان زهک ازتصفیه خانه وتأسیسات طرح جامع آبرسانی روستایی سیستان ومخازن آب چاه نیمه بازدید بعمل آورند.   دراین بازدید غلامحسین لکزائیان پورمعاون تأمین آب وآبرسانی شرکت،فرایند تصفیه آب واقدامات صورت گرفته […]

 گندم خبر:به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان وبلوچستان، امروز حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای خدری امام جمعه معزز شهرستان زهک ازتصفیه خانه وتأسیسات طرح جامع آبرسانی روستایی سیستان ومخازن آب چاه نیمه بازدید بعمل آورند.
 
دراین بازدید غلامحسین لکزائیان پورمعاون تأمین آب وآبرسانی شرکت،فرایند تصفیه آب واقدامات صورت گرفته درجهت کاهش بووطعم نامطبوع وکدورت وتیرگی آب را مطرح نمود.
 
امام جمعه محترم شهرستان زهک درضمن بازدید ،بر پیگیری ورفع فوری معضل بوورنگ نامطبوع آب درشبکه آب روستایی تأکید نمودند.
 
ایشان درطی مراحل بازدید،تماس هایی را با مسئولین ذیربط  درجهت برطرف شدن مشکل بووطعم آب برقرارنمودند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه