گندم خبر :  در حالی مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان از حال بسیار خوب هامون خبر داده و در اظهار نظری تازه گفته که «امسال صیادان ما میلیون ها تن ماهی از تالاب هامون صید کرده اند» که مدیرکل شیلات سیستان در باره ظرفیت صید ماهی از این تالاب گفت: حدود ۲۵ سال قبل […]

گندم خبر :  در حالی مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان از حال بسیار خوب هامون خبر داده و در اظهار نظری تازه گفته که «امسال صیادان ما میلیون ها تن ماهی از تالاب هامون صید کرده اند» که مدیرکل شیلات سیستان در باره ظرفیت صید ماهی از این تالاب گفت: حدود ۲۵ سال قبل و در زمان پرآبی تالاب  هامون، سالیانه ۱۰ هزار تن ماهی از آن برداشت می شده است.
سعید محمودی که دو سال قبل بر صندلی ریاست محیط زیست سیستان و بلوچستان تکیه زده و به گفته خودش در رشته اقلیم شناسی تحصیل کرده است، میل شدیدی به خوب جلوه دادن وضعیت تالاب هامون دارد.
او چند روز پیش درگفت وگو بابرخی رسانه ها، مرگ میلیونی ماهی ها در تالاب هامون را کتمان کرد و گفت: هیچ فاجعه زیست محیطی در تالاب هامون رخ نداده و این مساله یک جو سازی بوده است.
وی پیش از این نیز در خرداد امسال مدعی شده بود که وضعیت احیای تالاب هامون به مرحله اقدامات تکمیلی رسیده است که دو ماه بعد از آن تالاب دوباره خشکید. اما حالا سریال اظهار نظرهای این مدیر غیر بومی در باره وضعیت تالاب هامون به قسمت های حساس خود رسید، وی در اظهار نظری تازه به رسانه ها گفته که بچه ماهی های داخل تالاب هامون با مصرف اکسیژن آب، بزرگ شده و باعث خشک شدن قسمت‌هایی از آن شده اند.
سعید محمودی این اظهار موضوع را این گونه مطرح کرده است:«تالاب هامون یک محیط بسته دارد و هیچ رودخانه‌ی فصلی یا دائمی وارد آن نمی‌شود، بنابراین بچه ماهی‌های وارد شده از طریق سیلاب با مصرف اکسیژن آب، رشد کرده و باعث خشک شدن قسمت‌هایی می‌شوند».
این مسئول در بخش دیگری از این مصاحبه از حال خوش هامون خبر داده و گفته است: امسال صیادان ما میلیون ها تن ماهی از تالاب هامون صید کرده اند.
این در حالی است که “سیستانی”، متولی امور صید و صیادی در باره ظرفیت صید از تالاب هامون، پیش تر به ایسنا گفته است: حدود ۲۵ سال قبل و در زمان پرآبی تالاب  هامون، سالیانه ۱۰ هزار تن ماهی از آن برداشت می شده است.

مرگ ماهی ها

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه