گندم خبر:این روزها شاهد انتشار تصاویری هستیم که برگزاری جشن های تولد مجلل در ان به خوبی به چشم می خورد ، تصاویری که گاه توسط هنرمندان و ورزشکاران که الگوهای فکری جامعه هستند منتشر شده و به نوعی به ترویج زندگی اشراف گرایانه می پردازد.

گندم خبر:این روزها شاهد انتشار تصاویری هستیم که برگزاری جشن های تولد مجلل در ان به خوبی به چشم می خورد ، تصاویری که گاه توسط هنرمندان و ورزشکاران که الگوهای فکری جامعه هستند منتشر شده و به نوعی به ترویج زندگی اشراف گرایانه می پردازد.

IMG_20160824_113037

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه