گندم خبر:  یکی از شهروندان با ارسال چند تصویر به خبرنگار ما از تخلیه زباله های شهر بنجار در اطراف کانال آب در این منطقه خبر داد. سارانی گفت: بوی بد زباله واقعا اذیت می کند و قبلا به شهردار بنجار در این خصوص مراجعه کردیم که جوابی درست دریافت نکردیم. این شهروند در ادامه […]

گندم خبر:  یکی از شهروندان با ارسال چند تصویر به خبرنگار ما از تخلیه زباله های شهر بنجار در اطراف کانال آب در این منطقه خبر داد.

IMG_20160822_122112

سارانی گفت: بوی بد زباله واقعا اذیت می کند و قبلا به شهردار بنجار در این خصوص مراجعه کردیم که جوابی درست دریافت نکردیم.

IMG_20160822_122141

این شهروند در ادامه گفت: امیدواریم با طرح این موضوع شهرداری نسبت به جابه جایی و جا نمایی برای تخلیه زباله های شهر بنجار اقدام کند.

در پی این خبر خبرنگار ما  چندمین بار موضوع را پیگیری کرده اند اما متاسفانه پاسخی از مجموعه شهرداری بنجار داده نشد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه