گندم خبر : بازدیدسرمایه گذار ترکیه ای از منطقه سیستانفرماندار زابل در خصوص سفر سرمایه گذار کشور ترکیه به سیستان گفت: منطقه سیستان از پتانسیلهای فراوانی از جمله انرژی باد و خورشید به عنوان دو نعمت الهی برخوردار است که باید با کارهای علمی از این دو نعمت به نفع منطقه بهره برد. هوشنگ ناظری […]

گندم خبر : بازدیدسرمایه گذار ترکیه ای از منطقه سیستانفرماندار زابل در خصوص سفر سرمایه گذار کشور ترکیه به سیستان گفت: منطقه سیستان از پتانسیلهای فراوانی از جمله انرژی باد و خورشید به عنوان دو نعمت الهی برخوردار است که باید با کارهای علمی از این دو نعمت به نفع منطقه بهره برد.

هوشنگ ناظری بابیان اینکه استفاده از انرژی باد به عنوان انرژی نو مزیتهای فراوانی دارد، از بازدید یکی از سرمایه گذاران کشور ترکیه بدین منظور از مناطق مستعد برای استقرار توربین های بادی در منطقه سیستان خبر داد و بیان داشت: این سرمایه گذار در حال حاضر از مناطقی که در مسیر جریان باد قرار دارند و در واقع محلی مناسب برای استقرار توربین بادی محسوب می شوند بازدید می کند.

وی همچنین به بازدید صورت گرفته توسط رئیس کل گمرکات افغانستان درراستای توسعه روابط دوکشور از منطقه اشاره کرد و گفت: این بازدید به منظور حل مسایل ومشکلات در زمینه تبادل کالا درآن طرف و دیدن استعدادهای کشور ایران برای مبادلات کالا، صورت پذیرفت تا بتوانیم ادامه کار را در آینده با سطح ارتقای تبادل کالا و مسایل اقتصادی ادامه بدهیم.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان همچنین از ساخت پل دوم ایران بر روی پریان مشترک نیز خبر داد و خاطر نشان کرد، این موضوع از محل اعتبارات عمرانی در دستور کار قرار گرفته است. هوشنگ ناظری ادامه داد: هرچه بیشتر با برادران افغانی ارتباط و تعامل بیشتری داشته باشیم اثرات بهتری خواهد داشت.

وی در خصوص مسیر ریلی چابهار زاهدان و سپس منطقه سیستان نیزگفت: پروژه خط آهن ازچابهار به زاهدان فعال است و در ادامه وقتی به زاهدان بیاید باید همچنان ادامه پیدا کند و در واقع متصل به هم باید کارشود.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه