گندم خبر:یکسال از زمانی که بنده سایت رااز جناب یونس ده مرده خریداری نمودم گذشت. دراین یکسال افت وخیزهای زیادی درمجموعه گندم رخ داد،عزیزانی آمدند،وعزیزانی رفتند. وشمامخاطبین صبورانه همراه مابودید ودرطول یکسال این همراهی شماباعث ایجاد انگیزه ودلگرمی برای تک تک اعضای هئیت تحریریه بود. شاهداین ادعا عضویت ۵۰۰۰ نفرازسراسر ایران درکانال تلگرامی گندم خبر […]

گندم خبر:یکسال از زمانی که بنده سایت رااز جناب یونس ده مرده خریداری نمودم گذشت.
دراین یکسال افت وخیزهای زیادی درمجموعه گندم رخ داد،عزیزانی آمدند،وعزیزانی رفتند.
وشمامخاطبین صبورانه همراه مابودید ودرطول یکسال این همراهی شماباعث ایجاد انگیزه ودلگرمی برای تک تک اعضای هئیت تحریریه بود.
شاهداین ادعا عضویت ۵۰۰۰ نفرازسراسر ایران درکانال تلگرامی گندم خبر است که میتوان به عنوان بزرگ ترین کانال خبری استان ازآن یادنمود، که نشان ازاعتماد شما به مجموعه گندم خبرمی باشد.
برخویش لازم میدانم تشکری ویژه از همراهی دوستان عزیزم که در لحظه لحظه این یک سال همراه وپشتیبانم بودند داشته باشم،سرکارخانم ساناز شهنوازی،جوادقنبری،سرکارخانم فرحنازهودفر،ابوذرنکویی و مجتبی نورا که زبان قاصرازبیان زحمات این دوست گران بهاست.
 وازحمایت هاوارشادات امام جمعه معزز حجت الاسلام کیخاوجناب سرهنگ ثمره فرمانده ناحیه سپاه زابل اشاره نمود،وجاداردمقابل تک تک این عزیزان که نام بردم سرتعظیم فرود آورم به واسطه محبت وهمراهی که داشتند.
دراین یکسال جدایی جناب علی بارانی ازمجموعه برای من بسیار سخت بود نه به دلیل اخلال درکار بلکه بخاطر محبت و دوستی که بین مان بود.
درپایان ازشمامخاطبان وهمراهان عزیز تقاضادارم بنده راازنقطه نظرات،پیشنهادات و انتقادات خویش آگاه سازید تااین نظرات چراغ راه آینده ماقرارگیرد.

خادم همه مردم سیستان وبلوچستان
سیدمحمدکاظم حسینی طباطبائی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه