گندم پرس : تقدیم به ساحت مقدس امام زمان عج بی تو به دریا نرسم، بی تو به سامان نرسم، بی تو به فردا نرسم، بی تو به پایان نرسم، بی تو فقط یک نفسم، بی تو درون قفسم، بی تو غمم، بی تو غمم، بی تو پر از آه و غمم، بی تو همان […]

گندم پرس :

index

تقدیم به ساحت مقدس امام زمان عج

بی تو به دریا نرسم، بی تو به سامان نرسم،

بی تو به فردا نرسم، بی تو به پایان نرسم،

بی تو فقط یک نفسم، بی تو درون قفسم،

بی تو غمم، بی تو غمم، بی تو پر از آه و غمم،

بی تو همان چاه غمم، بی تو تنی بی کفنم،

بی تو تنی بی نفسم، بی تو سری بی بصرم،

بی تو ز خود بی خبرم، بی تو شبیه یک شبم، بی تو شبی بی سحرم،

بی تو غمم، بی تو غمم، با تو سر و جان و تنم.

بی تو غمم، بی تو غمم، با تو سر و جان و تنم.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه