گندم پرس: یکی از کارگران شهرداری خاش طی پیامی به ادمین کانال خبری گندم پرس شرح زندگی خود چنین بازگو کرد که در ادامه به استحضار شما مخاطبین گرامی می رسانیم. چهارماه است حقوق ماهیانه نگرفتیم. مجبور بودم خرج خانواده را از دوست و آشنا وام بگیرم دیگر رویم نمی شود به کسی بگویم. ازمغازه ها […]

گندم پرسیکی از کارگران شهرداری خاش طی پیامی به ادمین کانال خبری گندم پرس شرح زندگی خود چنین بازگو کرد که در ادامه به استحضار شما مخاطبین گرامی می رسانیم.

چهارماه است حقوق ماهیانه نگرفتیم.

مجبور بودم خرج خانواده را از دوست و آشنا وام بگیرم دیگر رویم نمی شود به کسی بگویم.

ازمغازه ها نسیه گرفتم دیگر مغازه هاهم به ما نسیه نمی دهند.

مجبورم وسیله زیرپایم را بفروشم .

هیچکس پیگیر مشکلات کارگران نیست.

در گرمای طاقت فرسای خردادوتیر، بازبان روزه درزیر آفتاب سوزان مشغول کارهستیم آیا این حق ماست؟

خواهشمندیم مسئولین شهر رسیدگی کنند.

قابل توجه فرمانداری و شهرداری خاش :
تاکید پیامبراکرم صلی الله علیه وسلم است مزد کارگر راقبل ازاینکه عرقش خشک شود بپردازید.

به حرف ما نه ،اما به فرمایش پیامبرتان بی اعتنا نباشید.

امیدواریم هر چه زودتر به این مسئله رسیدگی شود تا بیشتر ازین شرمنده خانواده نشویم.

در گرمای سوزان فصل تابستان این کارگران هستند که با زبان روزه و با نگرفتن حقوق در انجام وظایف خود بازهم کوتاهی نمی کنند و باید گفت این درد دل تنها مختص شهرستان خاش نیست بلکه در کل استان کارگران شهرداری با این مشکل روبه رو هستند و میطلد مسئولین استان رفع مشکل کارگران را در الویت قرار دهند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه