گندم پرس: استان سیستان و بلوچستان، سرزمین خورشید است، با مردمانی صبور و مهربان. سرزمینی که مردمانش چشم به کرامت آسمان دارند تا دل تشنه کویر را سیراب کند و قناعت رسم زندگی در این دیار است. خشکسالی سالهای دور و نزدیک باعث نابودی کشاورزی و بیکاری در این منطقه شده است فشار مالی زندگی روزمره […]

محسن رضایی

خبرگزاری مهر

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه